Kauno m. savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2030 m.

Neįgalumo nustatymai

Šriftas

Aa Aa Aa

Naujienos

Pradėtas Kauno miesto gyventojų nuomonės tyrimas

2021 05 26

Kauno miesto savivaldybė baigia įgyvendinti 2016–2022 m. miesto strateginį plėtros planą ir rengia naują strategiją iki 2030-ųjų. Planas ateinančiam dešimtmečiui rengiamas siekiant užtikrinti darnią ir subalansuotą tolesnę Kauno miesto plėtrą bei sustiprinti miesto konkurencingumą Europoje.

Savivaldybė kartu su konkursą laimėjusiais strateginiais konsultantais UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ bei UAB „Civitta“ rengdama Kauno miesto savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030–ųjų, atlieka gyventojų apklausą.

Kauno gyventojų nuomonės tyrimo tikslas – ne tik išsiaiškinti, kaip kauniečiai vertina savivaldybės teikiamas paslaugas ir gyvenimo kokybę Kauno mieste, bet ir išgirsti Kauno gyventojų nuomonę apie vykstančius pokyčius Kaune, lūkesčius dėl tolimesnės Kauno miesto plėtros.

Šiuo metu atliekama Kauno m. gyventojų apklausa internetu – kiekybinis tyrimas CAWI (Computer Assisted Web Interview) būdu.

Kvietimai užpildyti anketą siunčiami į tikslinę grupę patenkantiems respondentams, Norstat internetinės duomenų bazės (vadinamojo panelio) nariams. Ši duomenų bazė buvo sudaryta naudojant tikimybinę atranką – atsitiktinai skambinant Lietuvos gyventojams ir kviečiant prisijungti prie savanoriškos internetinių apklausų bendruomenės (www.Norstatpanel.lt).

Internetinės apklausos metu kiekvienas respondentas gauna unikalią nuorodą į užsakovo pateiktą standartizuotą klausimyną elektroniniu paštu ir užpildo apklausą savarankiškai.  

Tyrimo tikslinė grupė – 15-74 m. nuolatiniai Kauno miesto gyventojai. Iš panel.lt duomenų bazės respondentai atrinkti taikant kvotinę atranką pagal reprezentatyvų Kauno m. gyventojų pasiskirstymą pagal lytį, amžių ir 11 Kauno miesto seniūnijų.

Tyrimo rezultatai bus skelbiami Kauno miesto strateginio plėtros plano iki 2030 m. rengimui skirtoje interneto svetainėje 2030.kaunas.lt. Be to, rezultatų pristatymui bus organizuojami renginiai, apie kuriuos taip pat bus informuojama interneto svetainėje.

Kitos naujienos

Daugiau