Kauno m. savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2030 m.

Neįgalumo nustatymai

Šriftas

Aa Aa Aa

Naujienos

Pasirašyta Kauno strateginio plėtros plano rengimo sutartis

2020 12 10

Kauno miesto savivaldybės administracija 2020 m. gruodžio 10 d. pasirašė Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m. rengimo paslaugų sutartį su paslaugų teikėjais UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ ir UAB „Civitta“. Planą planuojama parengti per 16 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Pagal pasirašytą susitarimą konsultantai turės parengti Kauno miesto strateginį plėtros planą iki 2030 m. ir strateginio plėtros plano įgyvendinimo stebėsenos metodiką, kurioje bus suformuluota Kauno miesto vizija bei plėtros prioritetai. Planas turės užtikrinti darnią ir subalansuotą Kauno plėtrą, sustiprinti miesto konkurencingumą Lietuvoje ir Europoje.

„Išanalizuosime ne tik esamą situaciją Kauno mieste, įvertinsime aplinką, turimus išteklius, identifikuosime miesto stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes atitinkamose miesto veiklos funkcinėse ir valdymo srityse. Be to, analizuosime Kaunui aktualius Europos Sąjungos, Lietuvos ir kitų šalių strateginio planavimo dokumentus, įvertinsime Kauno vaidmenį šalies bei regiono kontekste“, – sako vienos iš plano rengėjų, UAB „Civitta“ direktorė Justė Pačkauskaistė.

Strateginio plėtros plano rengimo metu bus atliktas kiekybinis gyventojų tyrimas ir įvertinti Kauno miesto gyventojų lūkesčiai bei nuomonė apie situaciją mieste.

Vienas didžiausių iššūkių plano rengėjų laukia bandant pasiekti bendrą susitarimą tarp skirtingų suinteresuotų grupių dėl bendros Kauno miesto vizijos ir plėtros prioritetų. Ne mažiau sudėtinga bus suformuluoti plėtros perspektyvas tikslingam ir efektyviam turimų ir planuojamų gauti finansinių, materialinių ir darbo išteklių panaudojimui.

„Strateginis plėtros planas bus  rengiamas naudojant efektyvius strateginio planavimo metodus, bendradarbiaujant su užsakovo atstovais ir suinteresuotomis grupėmis. Mūsų tikslas – parengti Kauno miesto strateginio plėtros plano tikslų, uždavinių, priemonių bei vertinimo rodiklių sistemą. Be rodiklių vertinimo sistemos planas neturės didelės vertės. Gerai suplanuoti ateities darbus ir tikslus – ypač svarbu, bet dar svarbiau turėti vertinimo sistemą, kuri užtikrina plano įgyvendinimą“, – teigia planą rengiančių ekspertų grupės marketingo ekspertas ir bendrovės „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ partneris Darius Dulskis.

Plano rengimo metu bus siekiama užtikrinti efektyvų rengimo ir susistemintų rezultatų viešinimą visuomenei ir kitoms suinteresuotoms grupėms. O sėkmingu rezultatu įvardyti šie pasiekimai:

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ yra sėkmingai parengę Šiaulių miesto savivaldybės strateginį plėtros planą 2015–2024 metams, Varėnos rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2018–2028 metams bei Šalčininkų rajono savivaldybės funkcinės zonos strategiją 2020–2027 metams.

Be to, bendrovė yra rengusi ir 2018–2022 metų radijo ir televizijos programų valstybinę strategiją viešajai įstaigai Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. O šiuo metu kartu su „Civitta“ rengiamas 2021–2030 metų Vilniaus miesto strateginis plėtros planas.

UAB „Civitta“ turi sukaupusi ilgametę patirtį rengiant įvairios apimties strategijas, strategijų planus viešojo ir privataus sektoriaus klientams. Bendrovės ekspertai dirbo su reikšmingomis Lietuvos Respublikos valstybės reformomis.

2019–2020 m. „Civitta“ atliko Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo paslaugas, Kauno miesto darnaus judumo plano parengimo paslaugas, Valstybinių miškų urėdijos pokyčių valdymo paslaugas ir daugelį kitų. Šiuo metu įmonė rengia ir kitų miestų strateginius plėtros palnus, sektorines strategijas.

Kitos naujienos

Daugiau