Kauno m. savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2030 m.

Neįgalumo nustatymai

Šriftas

Aa Aa Aa

Naujienos

Darbo grupės strateginį plėtros planą rengs pagal aštuonias temas

2021 04 14

Kauno miesto savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis rengiasi tvirtinti strateginio Kauno plėtros plano iki 2030 m. ekspertų tematines darbo grupes, jų sudėtis ir reglamentą. Pagal numatytus tikslus darbo grupės turės parengti Kauno miesto savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 metų, kuris miesto tarybai bus pristatytas 2022 m.

Darbo grupės turės teikti reikalingą informaciją ir konsultuoti Kauno strateginio plėtros plano rengėjus, teikti pastabas ir pasiūlymus bei išvadas dėl plano projekto. Jau aišku, jog bus sudaromos 8, skirtingomis, miestui aktualiausiomis temomis dirbsiančios ekspertų komandos.

Kiekvieną darbo grupę sudarys Kauno savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, savivaldybei pavaldžių biudžetinių, viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarų akcinių bendrovių, savivaldybės įmonių atstovai. Į darbo grupes bus siekiama įtraukti ir interesų grupių atstovus, kurių dalyvavimas pagrįstas bendradarbiavimu bei partneryste.

Visos 8 (aštuonios) darbo grupės bus tiesiogiai atsakingos ir atskaitingos Koordinacinei Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano rengimo darbo grupei.

Darbo grupės ir jų veiklos kryptys:

1. Sumanios ir konkurencingos Kauno miesto ekonomikos plėtros darbo grupė – nagrinės miesto konkurencingumą, sąlygas verslui, verslumą, investicinį klimatą, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą, tarptautinį bendradarbiavimą.

2. Miesto tapatumo ir įvaizdžio stiprinimo, kultūros ir turizmo plėtros darbo grupė – narplios kultūros įstaigų veiklos efektyvumą, kultūros įstaigų infrastruktūros plėtrą, kultūros paveldo išsaugojimą ir įveiklinimą, turizmo infrastruktūros vystymą, kokybiškų turizmo paslaugų plėtrą, didėjantį miesto turistinį patrauklumą.

3. Kokybiškos švietimo ir sporto paslaugų sistemos plėtros darbo grupė – gilinsis į kokybiškas ir prieinamas švietimo paslaugas, efektyviai veikiantį švietimo ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklą, sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugų kokybę ir prieinamumą, sporto infrastruktūros plėtrą.

4. Kokybiškų sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų plėtros darbo grupės uždavinys – kokybiškos ir prieinamos sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos, efektyviai veikiantis sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigų tinklas.

5. Darnios teritorijų ir gyvenamosios aplinkos vystymosi darbo grupė bus atsakinga už darnaus ir klimato kaitai atsparaus miesto teritorijų ir infrastruktūros vystymo, draugiškos visiems, saugios, patogios ir sveikos gyvenamosios aplinkos, modernios ir efektyvios inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtrą.

6. Kauno miesto darnios judumo sistemos plėtros darbo grupė dirbs saugios ir patogios susisiekimo infrastruktūros mieste, švaresnio privataus ir viešojo transporto, pėsčiųjų ir dviračio takų vystymo mieste klausimais.

7. Žaliojo kurso vystymo Kaune darbo grupė imsis nagrinėti žaliojo kurso plėtrą mieste, žiedinės ekonomikos principų taikymą, švarios gyvenamosios aplinkos, efektyvaus atliekų tvarkymo ir tvarus išteklių naudojimo iššūkius.

8. Sumanaus miesto valdymo, kokybiškų viešųjų paslaugų plėtros darbo grupė rengs efektyvaus miesto valdymo, viešųjų paslaugų nuolatinio gerinimo, e-miesto paslaugų plėtros, skaitmeninių sprendimų mieste ir duomenimis bei partneryste / bendradarbiavimu grindžiamų valdymo sprendimų bei Kauno nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo pasiūlymus.

Kitos naujienos

Daugiau